• แนะนำเครื่องดนตรีไทย - ตะวันตก
 •  
   
   
   

       ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของ
                   โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก
  เวลาทำการ
  วันจันทร์, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์, วันเสาร์, อาทิตย์
  หยุดทำการ วันอังคาร
  เวลา 9:00-19:00 น.

  โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1203
   โทร. 0 2668 9622,
            0 22445810