แนะนำเครื่องดนตรีไทย - เครื่องดนตรีตะวันตก

สวัสดีครับทุกท่าน  วันนี้มาทำความรู้จักเครื่องดนตรีไทย – เครื่องดนตรีตะวันตก ซึ่งได้ข้อมูลมาจากเว็ยไซด์ต่างๆ ขอขอบคุณเจ้าขอบข้อมูลเป็นอย่างสูง  ขอเชิญทุกท่านเข้าไปชมข้อมูลและฟังเสียงที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้เพื่อให้ได้ความรู้ เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ

 

เครื่องดนตรีไทยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้
     
    กลุ่มเครื่องดีด  

    กลุ่มเครื่องสี  

    กลุ่มเครื่องตีที่ทำด้วยไม้    กลุ่มเครื่องตีที่ทำด้วยหนัง    กลุ่มเครื่องตีที่ทำด้วยเหล็ก  

    กลุ่มเครื่องเป่า  
เครื่องดนตรีตะวันตกแบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังนี้
     
    กลุ่มเครื่องสาย (String Instruments)  
    กลุ่มเครื่องเป่าลมไม้ (Woodwind Instruments)  
    กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments)  
    กลุ่มเครื่องลิ่มนิ้ว ( Keyboard Instruments )  
    กลุ่มเครื่องกระทบ (Percussion Instruments)